Terminologia E-learningowa

W prowadzonych rozmowach, używana przez nas terminologia e-learningowa, sprawia czasami naszym rozmówcom problemy. Dlatego też, poniżej lista tych terminów, zebrana w jednym miejscu aby ułatwić poznanie znaczenia oraz różnic (często drobnych), pomiędzy tą nomenklaturą.

Blended Learning
określany także jako b-learning. W języku polskim nazywany także nauczaniem komplementarnym, hybrydowym, mieszanym.  Blended Learning łączy co najmniej dwie różne metody nauczania. W przypadku Blended Learningu najczęściej łączone są tradycyjne metody nauczania (zajęcia stacjonarne), z nauczaniem z wykorzystaniem e-learningu.
Formuła Blended Learning w procesie nauczania wykorzystuje nauczanie synchronicznie (ten sam czas przekazywania i odbioru wiedzy) oraz nauczanie asynchroniczne (czas przekazywania i odbioru wiedzy jest inny).
Blended Learning kształtuje proces nauczania w sposób elastyczny, dzięki czemu osoby rozpoczynające szkolenie mogą podejmować naukę w dogodnym dla nich miejscu i czasie. Proces nauczania przy wykorzystaniu tej metody dopasowywany jest do tempa oraz indywidualnych potrzeb uczestnika szkolenia. Obecnie Blended Learning uważany jest za jedną z najskuteczniejszych oraz najszybciej rozwijających się metod nauczania.

Distance Learning
określany także jako d-learning. Distance learning jest metodą kształcenia (nauczania) na odległość, w której bezpośredni kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem zastąpiony został komunikacją na odległość. Warunkiem distance learning jest zapewnienie pomiędzy nauczycielem (lektorem) a uczniem (słuchaczem) obustronnej komunikacji. W przeciwieństwie do innych, nowoczesnych metod nauczania, w przypadku distance learning nie jest wymagana obecność nauczyciela i ucznia w tym samym czasie, w tym samym miejscu.
Jedną z pierwszych form distance learning były kursy korespondencyjne. Jako jedną z form distance learningu uznaje się edutainment.

Edutainment
inaczej edurozrywka. Istotą eduteinment jest “uczyć bawiąc”. Edutainemt łączy edukację z rozrywką wykorzystując do tego środku masowego przekazu, jak m. in. programy edukacyjne, audycje.

Mobile Learning
określany także jako m-learning. Jest nowocześniejszą formą nauczania d-learningu (distance learningu). Jest to forma uczenia się na odległość, która wykorzystuje w procesie nauczania bezprzewodowe technologie. M-learning jest nauczaniem mobilnym za pomocą przenośnych, bezprzewodowych urządzeń takich jak laptopy, palmtopy, tablety czy smartfony. Aby był spełniony warunek m-learningu wskazane urządzenia powinny posiadać stały, bezprzewodowy dostęp do internetu w każdym miejscu.

E-learning
określany jest jako nauczanie zdalne lub nauczanie przez internet. E-learning opiera się na korzystaniu w procesie nauczania z nowych technologii, głównie internetu. E-learning wykorzystywany jest jako samodzielna metoda nauczania. Bardzo często łączony jest z nauczaniem tradycyjnym jako jego uzupełnienie. Nauczanie z wykorzystaniem e-learningu wykazuje dużą skuteczność w przypadku firm (korporacji) w której występuje duża rotacja pracowników.

Ubiquitous Learning
określany także jako u-learning lub ULearning. ULearning jest to nauczanie wszechstronne, podobne w formie do m-learningu. Środowisko nauczania przy ULearningu dostępne jest dla wszystkich w różnych sytuacjach i dostarcza więcej danych niż e-learning. ULearning polega  na nauce w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie, z wykorzystaniem dowolnych urządzeń oraz dowolnych nowych technologii (mediów). ULearning wykorzystuje wszechobecną możliwość edukacji, zaś proces edukacji toczy się wokół studenta, który często nawet nie jest świadomy toczącego się wokół niego procesu edukacji.

Rapid Learning
określane również jako nauczanie na żądanie. Rapid Learning polega na dostarczaniu wiedzy specjalistycznej w bardzo krótkim czasie. Szkolenia Rapid Learning charakteryzują się przekazywaniem mniejszej ilości wiedzy w porównaniu do pozostałych form szkoleń.  Szkolenia Rapid Learning są prostsze w opracowaniu niż np. szkolenia e-learningowe. Wykorzystywane są one głównie przez duże korporacje o rozproszonej strukturze w których przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla wszystkich pracowników w jednym czasie jest znacznie utrudnione.

Social Learning
jest to nauczanie społecznościowe (z wykorzystaniem serwisów społecznościowych, blogów, forów internetowych), w którym główną rolę odgrywa interakcja zachodząca pomiędzy uczestnikami szkolenia. Social Learning polega na wymianie wiedzy, doświadczeń oraz wzajemnej pomocy pomiędzy uczestnikami. Social Learning prowadzi do zwiększenia motywacji poszczególnych uczestników.

Webinarium
nazwa pochodzi od dwóch słów web (sieć) + seminar (seminarium). Webinarium jest rodzajem internetowego seminarium, prowadzonego z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, realizowanego za pomocą technologii webcast. Webinaria przypominają tradycyjne spotkania oraz umożliwiają obustronną komunikację pomiędzy uczestnikami seminarium, bez względu na odległość. Podczas webinariów wykorzystywane są takie narzędzia jak transmisja audio – video, pokazy slajdów i prezentacji, dzielenie pulpitu czy udostępnianie plików.

Podcast
dostępna przez internet audycja mająca postać odcinków w plikach audio i video. Nazwa podcast wywodzi się z dwóch słów: “iPod” (najpopularniejszy odtwarzacz mp3) oraz “broadcast” (transmisja, przekaz). W 2005 r. określenie podcast uznane zostało za najważniejsze słowo roku :) W formie podcastów emitowane są zarówno profesjonalne audycje radiowe, kursy językowe, blogi.

Webcast
jest to produkcja, transmisja i dostarczanie poprzez internet prezentacji składających się z dźwięku, obrazu i tekstu. Transmisja  webcastów odbywa się w czasie rzeczywistym oraz umożliwia uczestnikom współpracę oraz kształtowanie dostarczanego poprzez webcast produktu. Zaletą webcastów jest możliwość dotarcia do dużej liczby uczestników, często przebywających w różnych miejscach na świecie, przy niewielkich nakładach finansowych.

Videostreaming
polega na dostarczaniu, za pośrednictwem Internetu,  cyfrowego przekazu obejmującego audio i video. Videostreaming odbywa się w czasie rzeczywistym.

Tutor
jest nauczycielem, korepetytorem, trenerem pracującym indywidualnie z uczniem. Tutor jest osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę. Zadaniem tutora jest wspieranie ucznia w procesie nauczania, pomaganie w  rozwijaniu umiejętności. Współpraca ucznia z tutorem wpływa pozytywnie na samoorganizację pracy ucznia, odnoszone przez niego efekty.

E-coaching
e-coaching uzupełnia szkolenia e-learningowe. Polega na tym, że wyznaczony tutor utrzymuje stały kontakt z uczniem, koryguje jego błędy, udziela wsparcia, odpowiada na pytania związane z wątpliwościami ucznia, motywuje do nauki oraz dostarcza dodatkowych materiałów. Kontakt pomiędzy tutorem a uczniem utrzymywany jest za pośrednictwem komunikatorów internetowych, platformy e-learningowej, wiadomości e-mail.

Nauczanie synchroniczne
jest nauczaniem z wykorzystaniem komputera, internetu oraz specjalnego programu, za pomocą którego przeprowadzane są spotkania “na żywo” o określonej porze, w których uczestniczą trener oraz wszyscy uczestnicy szkolenia. Nauczanie synchroniczne polega na możliwości uczestniczenia wszystkich uczestników szkolenia w tym samym czasie z dowolnego miejsca. Przy prowadzeniu szkoleń w trybie synchronicznym często wykorzystywane są wideokonferencje.

Nauczanie asynchroniczne
polega na kształceniu się przez internet, poprzez udostępniony na platformie e-learningowej kurs. Przy nauczaniu asynchronicznym uczestnik kursu kontaktuje się z trenerem w sposób asynchroniczny – np. za pośrednictwem e-maila, komunikatora, forum (kontakt z trenerem nie jest w czasie rzeczywistym).

Cieplutkie pozdrowienia (par excellence),

zespół BL School

 

W prowadzonych rozmowach, używana przez nas terminologia e-learningowa, sprawia czasami naszym rozmówcom problemy. Dlatego też, poniżej lista tych terminów, zebrana w jednym miejscu aby ułatwić poznanie znaczenia oraz różnic (często drobnych), pomiędzy tą nomenklaturą. Blended Learning określany także jako b-learning. W języku polskim nazywany także nauczaniem komplementarnym, hybrydowym, mieszanym.  Blended Learning łączy co najmniej dwie…

Samodyscyplina w Blended Learningu

Ostatni wpis dotyczący finansów, czy bardziej kosztów przygotowania szkoleń w formule Blended Learning wzbudził jak do tej pory największe zainteresowanie. Podsumowanie dyskusji postaramy się zamieścić w następnym wpisie na naszym blogu.
Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć jeden z ważniejszych tematów dotyczących szkoleń Blended Learning, a mianowicie samodyscypliny, motywacji oraz zaangażowania uczestników szkoleń w tę metodę nauki. Oczywiście, nie poruszamy tego tematu w kontekście szkoleń jedno, czy dwudniowych, a raczej długoterminowych. Bez regularnej pracy własnej na platformie e-learningowej efekty takiego szkolenia nie będą zadowalające.
Blended Learning, to nauka nieograniczona ani miejscem ani czasem. W większości uczestnik szkolenia sam wybiera czas i miejsce nauki oraz sam reguluje jej tempo. Tak. Jest to prawda, ale … nowoczesny e-learning dysponuje już narzędziami, które pozwalają trenerom nadawać i monitorować tempo nauki na platformie e-learningowej. Dany zakres materiału musi być zrealizowany przez uczestnika szkoleń w określonym czasie (zwykle w tygodniowych lub dwutygodniowych modułach). Prace pisemne muszą być oddane w określonym terminie. Terminy testów lub zaliczeń są ustawione na dany dzień, daną godzinę, a czas ich rozwiązania jest z góry ustalony i podany. Ilość logowań poszczególnych uczestników szkoleń  oraz czas spędzony na koncie e-learningowym jest zliczany, a wyniki są uaktualniane on-line u administratora konta oraz trenera. Brak regularnej pracy jest automatycznie wychwytywany, a uczestnik szkolenia jest o tym informowany zarówno przez system jak i trenera szkolenia. Oczywiście, jest jeszcze wiele innych możliwości motywowania i samo dyscyplinowania uczestników szkoleń,  ale chcieliśmy tylko zasygnalizować, że postęp technologiczny daje nam możliwości, aby tempo nauki było faktycznie nieograniczone ani miejscem ani czasem, z uwzględnieniem jednak skrajnych ram czasowych.
Dobry trener/nauczyciel na podstawie niesatysfakcjonujących wyników pracy ucznia, powinien dokonać analizy pracy ucznia i wykryć przyczynę słabszych wyników nauczania. Przyczyny mogą być różnorodne. Zmęczenie codzienną pracą zawodową, brak przekonania do jakości materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej, brak wiary w naukę własną, brak miejsca na spokojną naukę (wpływ tzw. rozpraszaczy), czy w końcu bariery technologiczne (brak umiejętności nawigacji po platformie, brak odpowiedniego instruktażu). Zadaniem trenera jest zdiagnozowanie przyczyn i podjęcie próby wyeliminowania ich lub zindywidualizowanie nauki poprzez przesunięcia ciężaru nauki do strefy, w której uczestnik szkolenia czuje się swobodnie.
Ostatni akapit możemy potraktować jako uzupełnienie wpisu z 12 lutego, „Nauczyciel w Blended Learningu”.

Pozdrawiamy,

Zespół BL School

Ostatni wpis dotyczący finansów, czy bardziej kosztów przygotowania szkoleń w formule Blended Learning wzbudził jak do tej pory największe zainteresowanie. Podsumowanie dyskusji postaramy się zamieścić w następnym wpisie na naszym blogu. Dzisiaj chcielibyśmy poruszyć jeden z ważniejszych tematów dotyczących szkoleń Blended Learning, a mianowicie samodyscypliny, motywacji oraz zaangażowania uczestników szkoleń w tę metodę nauki. Oczywiście,…

Blended Learning a Finanse

W kolejnym wpisie postanowiliśmy rozważyć czy szkolenie w formule Blended Learning jest opłacalne dla firm jak i dla pojedynczego uczestnika kursów otwartych. Podstawowym pytaniem, które się nasuwa w związku z tym tematem to: koszt przygotowania jednostki szkoleniowej.
W trakcie opracowywania wpisu natknęliśmy się na bardzo różne wyliczenia. Zdarzały się i skrajne przypadki. Najniższy wskaźnik to 3 godziny przygotowań na 1 godzinę szkoleniową zajęć. Najwyższy to 2000 godzin. Wow!!! Korzystając z różnych źródeł oraz własnego doświadczenia wyciągnęliśmy następujące wnioski:
- największy wpływ na koszt ma przygotowanie, wyprodukowanie oraz postprodukcja materiałów wykorzystujących nowoczesne techniki multimedialne (storyboardy, podcasty, webinaria, prezentacje, screencasty, grywalizacje).
- koszt przygotowania godziny lekcyjnej szkolenia jest na podobnym poziomie bez względu na to dla kogo przygotowujemy szkolenie – czy dla zorganizowanej grupy w firmie czy dla indywidualnych uczestników szkoleń.
- aby przygotować szkolenie na profesjonalnym poziomie w fazie przygotowawczej i realizacyjnej powinno być zaangażowanych około 10 osób.
Według badań i obliczeń Chapman Alliance aby przygotować jedną godzinę zajęć w formule blended learning potrzeba 49 godzin czyli współczynnik wynosi 49:1. Outsourcing treści zmniejsza czas przygotowania, ale zwiększa koszty średnio o 1 158 dolarów za godzinę szkolenia.
Średni koszt godzinnego szkolenia blended learning wynosi 3 938 dolarów.
Jaka jest efektywność kosztów wytworzenia do czasu trwania? Przy szkoleniach jednodniowych wynosi 81:1. Koszty znacznie spadają przy szkoleniach 2-3 dniowych (wynoszą one 42:1) a przy szkoleniach 10 dniowych i dłuższych spadają do 33:1
Według obliczeń w naszych polskich warunkach, koszt przygotowania jednej godziny lekcyjnej szkolenia (z 68 godzin przygotowanych) wyniósł około 2550 złotych. *

Korzyści z punktu widzenia firmy.

Do niedawna, większość nakładów finansowych i organizacyjnych na szkolenia w firmach, była kierowana na uczenie formalne (tradycyjne). Największe korporacje tworzyły nawet własne centra szkoleniowe, z salami szkoleniowymi i zapleczem hotelowym. Jednak pod koniec XX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące z nauczania nieformalnego. Efektywność tych szkoleń jest zdecydowanie wyższa a koszty mniejsze. Efektywność znajduje potwierdzenie w tzw. stożku Dale`a inaczej nazywanym piramidą zapamiętywania:

 

Piramida zapamiętywania

Korzyści z punktu widzenia uczestnika szkoleń.
Oprócz korzyści tzw. twardych (zmniejszenie opłat za dojazdy na szkolenia, opłat za parkowanie, czas poświęcony na dojazdy można spożytkować na naukę, możliwość uczenia się w każdym dogodnym momencie) występuje także mnóstwo korzyści miękkich. Do najważniejszych należy zwiększenie efektywności szkolenia poprzez ograniczenie efektu dewaluacji wiedzy i kompetencji, rozwój samodyscypliny i kreatywności oraz wzrost poziomu wiedzy z zakresu technologii informatycznych.

Podsumowując, zdajemy sobie sprawę, że nie poruszyliśmy tutaj jeszcze wielu czynników, jak choćby pracę samego trenera/nauczyciela/lektora/tutora. Ale jak wspomnieliśmy na początku, skupiliśmy się na koszcie przygotowania szkolenia, przygotowaniu narzędzi i bazy materiałów dydaktycznych dla trenera. Natomiast, które z tych narzędzi zostaną wykorzystane do pracy z daną grupą szkoleniową, będzie już zależeć od nauczyciela oraz interakcji między nim a uczestnikami szkoleń. Zespół przygotowujący szkolenia musi być też gotowy na wszelkie poprawki i uzupełnienia płynące z informacji zwrotnej od trenera.

* Po dokonaniu obliczeń koszt przygotowania jednej godziny lekcyjnej wydał się „kosmiczny” nawet dla osób biorących udział w pracach przygotowawczych. Jednak po dokładnej analizie czasu pracy oraz ilości zaangażowanych osób oraz zakresu przygotowań a następnie realizacji wszyscy doszli do wniosku, że to w cale nie taka duża kwota.

W kolejnym wpisie postanowiliśmy rozważyć czy szkolenie w formule Blended Learning jest opłacalne dla firm jak i dla pojedynczego uczestnika kursów otwartych. Podstawowym pytaniem, które się nasuwa w związku z tym tematem to: koszt przygotowania jednostki szkoleniowej. W trakcie opracowywania wpisu natknęliśmy się na bardzo różne wyliczenia. Zdarzały się i skrajne przypadki. Najniższy wskaźnik to…

Nauczyciel w Blended Learningu

W poprzednim naszym wpisie o faktach i mitach poruszyliśmy temat roli nauczyciela/trenera w procesie szkolenia w formule Blended Learning. Dzisiaj chcielibyśmy rozwinąć ten wątek.

Przytoczymy słowa Sheryl Nussbaum-Beach, które według nas, najlepiej odzwierciedlają to, co w niedalekiej przyszłości jest nieuniknione: „Nauczyciele nie zostaną zastąpieni przez technologię, ale nauczyciele, którzy nie korzystają z technologii zostaną zastąpieni przez tych, którzy to robią”. Właśnie! Jedni zostaną zastąpieni przez drugich. Ale nauczyciele nigdy nie zostaną wyeliminowani z procesu nauczania. Nauczyciel to przewodnik, coach, mentor, motywator. Dobrze przygotowany do pracy nauczyciel jest w procesie nauczania niezastąpiony.

Świat wokół nas zmienia się w szybkim tempie. To co jeszcze niedawno uważaliśmy za futurystyczne wizje dalekiej przyszłości, wykorzystujemy już teraz w codziennym życiu. Podobnie jest i z procesem nauczania. Czy na przykład wyobrażamy sobie aby uczeń gimnazjum wybierał się na zajęcia do szkoły wyposażony jedynie w tablet o wadze 350 gramów? Niektórzy z nauczycieli wiedzą, że to nieunikniona i wcale nie tak odległa przyszłość. Dlatego inwestują w siebie, zdobywają wiedzę, która pozwoli swobodnie poruszać się w świecie nowoczesnych technologii, wykorzystywać programy wspomagające, uatrakcyjniające i ułatwiające naukę.

Z drugiej strony mamy nauczycieli, którzy bądź nie chcą przyjąć do wiadomości, że nadchodzi czas zmian i wierzą, że nadal będzie obowiązywał schemat mistrz – uczeń, któremu wystarczy sama obecność nauczyciela wspomaganego tablicą, kredą, zeszytem i długopisem (bariera mentalna) bądź obawiają się, że nie poradzą sobie z pokonaniem bariery technologicznej.

Nauczyciele, którzy w ogóle bądź w nieznacznym stopniu wykorzystują nowe technologie, usprawiedliwiają się brakiem czasu na przygotowanie takiego materiału (wiąże się to z brakiem czasu na naukę zarówno nowych technologii jak i e-dydaktyki).

Niektórzy z tych nauczycieli, nie chcą także dzielić się swoim „know-how”, które byłoby dostępne w sieci oraz obawiają się nagrań (rejestracji) swoich zajęć z powodu popełniania ewentualnych błędów.

W każdym przypadku nauczyciel musi pamiętać jednak, że nie tak jak w kultowym filmie:

 

 

wymagania XXI stanowią, że jednak musi być odwrotnie. To uczeń jest centrum zainteresowania i jest najważniejszą postacią w szkole.

Nowa technologia to także nowe możliwości. Dzięki nim wzrasta zaangażowanie i samodzielność uczniów. Nauczyciel może poświęcić więcej czasu na zindywidualizowaną, dopasowaną do jego preferencji pracę z uczniem (a mniej na sprawdzanie prac domowych, testów), pracować bezpośrednio z większą liczbą uczniów, a poprzez autorskie bloki e-learningowe może dotrzeć do dużo większej grupy uczniów co może przełożyć się na wzrost wynagrodzenia za pracę.

Im szybciej, patrząc na laptop lub tablet, będziemy widzieć w nim nie tylko narzędzie do rozrywki i komunikacji ale także źródło wiedzy, tym szybciej zmieni się nasza mentalność w podejściu do sposobu nauczania.

Pozdrawiamy

Zespół BL School

W poprzednim naszym wpisie o faktach i mitach poruszyliśmy temat roli nauczyciela/trenera w procesie szkolenia w formule Blended Learning. Dzisiaj chcielibyśmy rozwinąć ten wątek. Przytoczymy słowa Sheryl Nussbaum-Beach, które według nas, najlepiej odzwierciedlają to, co w niedalekiej przyszłości jest nieuniknione: „Nauczyciele nie zostaną zastąpieni przez technologię, ale nauczyciele, którzy nie korzystają z technologii zostaną zastąpieni…

Blended Learning vs Zima 8211 1 0

Zima szaleje w Europie i za oceanem, ale nie powstrzymuje to najbardziej wytrwałych w boju, jeżeli chodzi o naukę – i tutaj z pomocą przychodzi e-learning. Szkolenia online wygrywają w starciu z ostrą zimą i zawieruchą, co więcej łączą żądnych wiedzy na dwóch kontynentach.

Ekipa z BL School od kilku tygodniu uczestniczy w intensywnym szkoleniu iNACOL organizowanym przez Amerykańskich kolegów i koleżanki z uniwersytetu Kennesaw w Atlancie. Doskonalimy swoje umiejętności z zakresu Blended Learning ucząc się od najlepszych!

A takiego maila otrzymaliśmy wczoraj:

We wanted to reach out to you, and give you a brief mid-week update. Kennesaw State University is located in the Metro-Atlanta area in the southeastern United States, which experienced an ice storm yesterday. The teaching team and many of your classmates have been enduring what has been dubbed #SnowJam2014 or #SnowedOutAtlanta. The good news is that the whole team and all our colleagues at KSU have been accounted for and are safe. Now we are back to MOOCing around from the toasty warmth of our homes!

 W naszym przekładzie:

„Chcieliśmy przekazać Wam porcje dobrych wiadomości od nas. Wczoraj co prawda doświadczyliśmy poważnej zamieci śnieżnej, ale dobre wieści są takie, że mamy się dobrze, jesteśmy bezpieczni i nieprzerwanie ‘MOOCujemy’ (bierzemy udział w szkoleniu online’) siedząc w naszych ciepłych i przytulnych domkach”.

A my odpowiadamy tym samym z Polski, też nie dajemy się zimie i dzielnie się szkolimy z naszych ciepłych biur i domów.

I to właśnie pięknie obrazuje obecny świat szkoleń! J Nauka nieograniczona ani miejscem ani czasem! I Was zachęcamy do dołączenia do naszego grona, zwłaszcza w te mroźne zimowe dni i wieczory.

Pozdrawiamy,

zespół BL School

Zima szaleje w Europie i za oceanem, ale nie powstrzymuje to najbardziej wytrwałych w boju, jeżeli chodzi o naukę – i tutaj z pomocą przychodzi e-learning. Szkolenia online wygrywają w starciu z ostrą zimą i zawieruchą, co więcej łączą żądnych wiedzy na dwóch kontynentach. Ekipa z BL School od kilku tygodniu uczestniczy w intensywnym szkoleniu…

Wiele osób w Polsce wciąż uważa szkolenia w których wykorzystywany jest e-learning za mało efektywne. W związku z tym narosły mity dotyczące szkoleń online, które spróbujemy teraz obalić. Pamiętajmy, że każde szkolenie online jest przygotowane przez nauczyciela – a jakich użyje do tego narzędzi i jak je poprowadzi (czyli czy zajęcia będą efektywne i atrakcyjne) będzie świadczyło o jego kompetencjach.

FACT or MYTH? Comparison on the scales 

1. Mit: e-learning nigdy nie dorówna tradycyjnemu nauczaniu.

 Prawda: dorówna, a nawet go wyprzedzi. E-learning to nieunikniona przyszłość nauki. Nauka w oparciu o metodę tradycyjną to wysokie koszty zarówno dla instytucji szkolących jak i uczestników szkoleń. Przestrzeń e-learningowa oferuje obniżenie wydatków przy jednoczesnym wzroście efektywności nauczania. Rynek amerykański już przechodzi tę rewolucję. Europa jest na początku tej drogi. To rozpędzona machina, której nie sposób zatrzymać.

 

2. Mit: w cyberprzestrzeni brak jest indywidualnego podejścia do ucznia. Wszyscy traktowani są tak samo i anonimowo.

 Prawda: przeprowadzono badania, które dowiodły, że trenerzy szkoleń online lepiej znają swoich podopiecznych aniżeli ci sami trenerzy prowadzący szkolenia w systemie stacjonarnym. Technologia umożliwia przesyłanie zdjęć, uczestnicy szkoleń biorą udział w licznych forach dyskusyjnych, chatach, tworzą swoje profile, łączą się w społeczności za pomocą takich aplikacji jak Facebook, Twitter, Skype itp., tym samym wiemy obecnie o sobie nawzajem znaczenie więcej lub tyle samo co funkcjonując w świecie realnym.

3. Mit: nauka w systemie e-learningu jest bierna.

 Prawda: uczestnicząc w szkoleniu online, słuchacz bierze na siebie odpowiedzialność pomyślnego ukończenia kursu. To od niego zależy jak bardzo zaangażuje się w szkolenie. Zadaniem trenera jest odpowiednia motywacja, jednak to słuchacz odpowiada za to jak bardzo zaangażuje się w dane szkolenie, jak wnikliwie i pilnie będzie pracował z materiałami szkoleniowymi, wreszcie z jakim wynikiem zaliczy quizy, testy, prace domowe  czy egzaminy.

Co więcej, podczas tradycyjnych zajęć w formie stacjonarnej, zdarza się, że słuchacz ‘przesiedzi’ zajęcia nie angażując się w nie. Wynika to z faktu, że w tej samej sali znajdują się również inni słuchacze, którzy mogą go zastąpić w byciu aktywnym. Podczas szkolenia online odpowiedzialność za bycie aktywnym podczas kursu leży po stronie każdego uczestnika. W przestrzeni e-learningowej nikt nie jest go w stanie zastąpić. Każdy pracuje na swój wynik.

4. Mit: uczestnicy szkoleń online są odizolowani od reszty świata.

 Prawda: nieprawda  :-) Social media (fora dyskusyjne, chaty, aplikacje takie jak Facebook, Twitter, Edmodo, Skype itp.) pozwalają na stały kontakt z uczestnikami szkoleń online na całym świecie. Więc tak naprawdę szkolenia online otwierają okno na świat i kontakt z innymi uczestnikami oraz trenerami.

5. Mit: szkolenia online są po prostu bardziej zaawansowaną technologicznie formą kursów korespondencyjnych.

 Prawda: kursy online prowadzone są przez nauczycieli, czego wynikiem jest interakcja pomiędzy uczestnikami, a prowadzącym. Tym samym nie mają one wiele wspólnego z kursami korespondencyjnymi.

Szkolenia online łączą różnorodne formy przekazywania wiedzy: prezentacje video, video clipy, webinaria, platformy e-learningowe, podręczniki, skrypty, fora dyskusyjne, chaty oraz wiele innych. Materiały szkoleniowe dostępne są dla słuchaczy 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny.

6. Mit: im więcej szkoleń online, tym mniej nauczycieli. Zostaną oni w naturalny sposób wyeliminowani z rynku pracy przez programy komputerowe.

 Prawda: coraz więcej instytucji edukacyjnych proponuje nauczycielom doszkalanie się w kierunku e-learninigu ponieważ ta właśnie dziedzina nauki będzie najszybciej rozwijała się w kolejnych latach. Tym samym trenerzy stanowią niezbędne ogniwo, jeżeli chodzi o szkolenia online. Z całą pewnością nie zostaną oni wyeliminowani z rynku, może się jedynie zmienić miejsce oraz sposób nauczania.

7. Mit: kurs online bardzo łatwo zdać / zaliczyć.

 Prawda: trenerzy szkoleń online, przy wykorzystaniu najnowszych technologii, mogą z dużą łatwością pełnić odpowiedni nadzór nad daną grupą szkoleniową, co za tym idzie, szkolenia online charakteryzują się tym samym stopniem trudności co szkolenia tradycyjne.

Różnicę może stanowić fakt, że trenerzy online, co może wydawać się niewiarygodne, mają lepszy kontakt ze swoimi słuchaczami aniżeli trenerzy prowadzący zajęcia w formie stacjonarnej, tym samym mogą oni sprawować lepszy nadzór nad grupą online, co utrudnia ewentualne nieuczciwe zachowania uczestników jeżeli chodzi o zaliczenia i egzaminy.

8. Mit: certyfikat ukończenia szkolenia online nie jest brany na poważnie przez pracodawców.

 Prawda: wraz z rosnącym postępem technologicznym nauka online staje się codziennością. Coraz więcej uczelni oferuje szkolenia w przestrzeni e-learningowej. W ich ślady idą firmy. Certyfikaty szkoleń online świadczą o zaangażowaniu pracowników, ich chęci podnoszenia kwalifikacji oraz dużej samodyscyplinie i motywacji. Niejednokrotnie kadra kierownicza firm także brała udział w szkoleniach z wykorzystaniem e-learningu i zna już zalety takich szkoleń oraz wagę certyfikatów.

Pozdrawiamy,

zespół BL School

Wiele osób w Polsce wciąż uważa szkolenia w których wykorzystywany jest e-learning za mało efektywne. W związku z tym narosły mity dotyczące szkoleń online, które spróbujemy teraz obalić. Pamiętajmy, że każde szkolenie online jest przygotowane przez nauczyciela – a jakich użyje do tego narzędzi i jak je poprowadzi (czyli czy zajęcia będą efektywne i atrakcyjne)…

Dzięki postępowi technologicznemu, zmianom cywilizacyjnym a także zmianie postaw życiowych człowieka ewoluują również metody nauczania. Muszą one nadążyć za współczesnym światem. Przy wprowadzaniu nowych rozwiązań w niektórych kategoriach produktów, naturalnie pojawia się jednak opór, wobec ich akceptacji. Nowości dotyczące edukacji niewątpliwe do tych produktów należą. Wszystkie środki i metody nauczania, z których korzystają nauczyciele i…

Blended Learning – czy Istnieje Alternatywa

Chcielibyśmy dzięki temu blogowi przybliżyć Wam wciąż mało znaną w Polsce, a obecnie najszybciej rozwijającą się na świecie metodę nauki – Blended Learning.

Nazwa „Blended Learning” tłumaczona jest na język polski jako nauczanie mieszane, hybrydowe. Jednak na blogu będziemy posługiwać się oryginalną nazwą – Blended Learning. Uważamy, że nazwa tej metody zakorzeniła się w naszej świadomości w wersji angielskiej i w takiej formie wejdzie na stałe do naszego słownictwa.

Zgodnie z definicją Blended Learning to połączenie, w procesie nauczania, metody tradycyjnej z nauczaniem zdalnym (e-learningowym). Zatem na pierwszy rzut oka to żadna nowa metoda…. niezupełnie – niezupełnie, gdyż w nowoczesnym Blended Learningu wszystko jest nowe:

  • nowatorskie połączenie technik nauczania,
  • ich różnorodność,
  • stosowanie najnowszych multimedialnych platform e-learningowych,
  • możliwość przekazywania wiedzy z wykorzystaniem zaawansowanych technologii (na co składają się z jednej strony dostępność i powszechność sprzętu, z drugiej – przygotowanie kadry trenerskiej i umiejętność wykorzystywania nowych technologii przez uczestników szkolenia).

Sposób kompilacji i wykorzystania dostępnych technologii i metod nauczania zależy więc od osób przygotowujących szkolenie i muszą one być tak dobrane, aby sposób dostarczenia wiedzy był dla odbiorcy jak najbardziej efektywny.

Nauka z wykorzystaniem metody Blended Learning jest bardzo intuicyjna. Posłużymy się tutaj jednym zdaniem z definicji Blended Learningu według The North American Council for Online Learning, międzynarodowej organizacji promującej wykorzystanie e-learningu w nauczaniu: „Blended Learning ma wiele znaczeń dla różnych osób, nawet w obrębie relatywnie małej społeczności osób stosujących nauczanie online”. Ta intuicyjność oraz umiejętność wykorzystywania i łączenia różnych technologii, jakie daje nam współczesny świat, będzie wpływała na skuteczność nauczania.

Nie jest zaskoczeniem, że metoda BL jest najbardziej rozpowszechniona w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania, Holandia, Belgia oraz kraje skandynawskie.

kliknij by powiększyć...

kliknij by powiększyć…

Na uwagę zasługuje coraz szybszy i powszechny rozwój tej metody w krajach azjatyckich. O ile Malezja zawsze przodowała w wykorzystywaniu nowoczesnych technik i technologii w procesie nauczania to szybki rozwój Blended Learning w krajach takich jak Indie, Indonezja czy Wietnam pokazuje, ze skuteczność tej metody zauważono już na całym świecie i dalszy jej rozwój oraz powszechność jest tylko kwestią najbliższych lat.

Mamy nadzieję, że chociaż trochę zaciekawiliśmy Was tą metodą nauki. Obserwujemy, analizujemy, uczymy się jej od paru lat i jesteśmy przekonani, że to przyszłość przekazywania wiedzy.

W dalszych cyklicznych wpisach spróbujemy przekonać do niej i Was.

Pozdrawiamy,

zespół BL School

 

PS Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami oraz wynikami badań International Association for K-12 Online Learning 

 

Chcielibyśmy dzięki temu blogowi przybliżyć Wam wciąż mało znaną w Polsce, a obecnie najszybciej rozwijającą się na świecie metodę nauki – Blended Learning. Nazwa „Blended Learning” tłumaczona jest na język polski jako nauczanie mieszane, hybrydowe. Jednak na blogu będziemy posługiwać się oryginalną nazwą – Blended Learning. Uważamy, że nazwa tej metody zakorzeniła się w naszej…